COMPTABILITAT . eines educatives

Recull del mateiral de la programacio del cicle formatiu de grau superior d'administracio i finances. Aquest material ha estat una adaptat del temari a la practica real empresarial elaborat per Josep Purti.
LEGISLACIO . eines educatives

Recull del mateiral de la programacio del cicle formatiu de grau superior d'administracio i finances.Aquest material ha estat una adaptat del temari a la practica real empresarial elaborat per Josep Purti .GRUPO SP . eines educatives

Recull del mateiral de la programacio del cicle formatiu de grau superior d'administracio i finances. Aquest material ha estat una adaptat del
temari a la practica real empresarial elaborat per Josep Purti.
eines educatives

amb aquesta marca queda recollit el treball docent dels ultims anys. Recull d'exercicis, teoria i altres per l'us docent.


http://jpurti.wordpress.com 2010 jpurti@xtec.cat