EXERCICIS DE COMPTABILITAT

En aquesta pagina podem trobar tot un seguit d'exercicis creats per Josep Purti per iniciar-nos en la practica de la comptabilitat. Els exercicis han estat creats amb elo programari Hot Potatoes. Amb aquest programa hem creat pàgines interactives d'autoavaluació dels coneixements comptables. Accediu als exercicis i practiqueu.

EXERCICIS DE COMPTABILITAT CONTINGUT Exercicis

EXERCICIS BALANÇ

Treballar conceptes de Bens, Drets, Obligacions i Patrimoni Net

EXERCICIS MASSES PATRIMONIALS

Conèixer i diferenciar les diferents masses patrimonials

EXERCICIS PÈRDUES I GUNAYS

Diferenciar ingressos i despeses

EXERCICIS QUADRE DE COMPTES

Classificar els comptes segons la codificació del PGC

EXERCICIS LLIBRE DIARI

Confeccionar assentaments segons el mètode de la partida doble

EXERCICIS CICLE COMPTABLE

Realitzar les operacions bàsiques d'un cicle comptble, desde l'obertura fins al tancament de la comptabilitat

EXERCICIS IVA

Confeccioanr operacions de liquidció de l'impost IVA

Descobreix el teu repositori de material Totmaterial by jpurti

En aquesta web podràs trobar gran quantitat d'exercicis i material docent per les teves classes de comptabilitat, economia i les eines informàtiques.