LOCALITZAR EN EL DEURE/HAVER ELS COMPTES EN L'ASSENTAMENT DE TANCAMENT

    
colocar les respostes de la dreta arrosegant-les fins a l'esquerra