CONFECCIONAR EL BALANÇ DE SUMES I SALDOS

introdueix número de compte i quantitat del saldo

introdueix el número de compte, el saldo del compte i al final cal quadrar sumant la columna del deure i de l'haver, la columna del saldo deutor i saldo creditor.
BALANÇ DE SUMES I SALDOS

CODICONCEPTEDEUREHAVERDEUTORCREDITOR
PROPIETAT INDUSTRIAL2400200
CONSTRUCCIONS2800010000
EPI80003000
MOBILIARI80005000
ELEMENTS DE TRANSPORT1850010000
MERCADERIES136006300
CLIENTS43782000
INVERSION FIN TEMP EN INST PATRIMONI62004200
572BANCS20136,419011
AMORT ACUM PROPIETAT IND0200
AMORT ACUM CONSTRUCCIONS05000
100CAPITAL53320500
113RESERVA LEGAL04800
171DEUTES LL/T ENT CREDIT20008000
521DEUTES C/T ENT CREDIT28004800
400PREVEÏDORS65007164
410CREDITORS0147
465REMUNERACIONS PTRE PAGO1001350
472HP IVA SUPORTAT928928
477HP IVA REPERCUTIT27282728
HP CREDITORA IMP STAT10003300
HP CREDITORA IVA01852,4
129RESULTAT EXERCICI10001000
600COMPRA DE MERCADERIES50000
DEVOLUCIÓ S/C020
DESCOMPTE S/C0200
RAPPEL S/C070
VENDA DE MERCADERIES015050
RAPPEL S/V3000
INGRES ARRENDAMENTS0<2000/td>
SERVEIS PROF INDEPENDENT3000
SOUS I SALARIS32500
PRIMES ASSEG500333
INTERESSOS DEUTES5000
VARIACIO EXIST MERC63007300
DOTRACIÓ AMORT PROPIETAT4000
DOTACIO AMORT CONSTRUC33000
PRESTACIÓ DE SERVEIS0200
TOTALS146653,4146653,4