FER ELS ASSENTAMENTS CORRESPONENTS ALS SEGÜENTS FETS ECONÒMICS

introdueix compte i quantitat

  
introduiex el nom correcte del compte al deure o l'haver i la qunatitat per confeccionar l'assentament de càlcul del resultat de final de l'exercici econòmic.
Un cop fet l'assentament determina si l'empresa ha tingut un benefici o una pèrdua i quin és el valor

1. compra de mercaderies a crèdit 10.000 a
2.paguem lloguer nou industrial 3.000a
3. venda mercaderies 15.000a
4. actuem com a comissionistes cobrant 9.000a
5. concedim descomptes al nostres clients 500a
6. ens concedeixen descompte 300a
7.paguem sous al personal 2.500a
8. paguem 1.600 de l'assegurançaa
9. cobrem lloguer d'uns pisos 1.000a
10. paguem interessos del deute 300a
11. Paguem la seguretat social 400 pels treballadors que tenima
12. paguem el lloguer de la nau industial 2.000 en efectiua
13. rebem un descompte per volum 300 a
14.retornem mercaderies per 2.000a
15.cobrem 150 d'interessos dels diners que hem deixat prestata
16.cobrem 200 d'una subvenció d'explotacióa
17.calcula el resultat de l'exercici econòmica
L'EMPRESA HA TINGUT A FINAL DE L'EXERCICI UN PER UNA QUANTITAT DE