FER ELS ASSENTAMENTS CORRESPONENTS ALS SEGÜENTS FETS ECONÒMICS

introdueix compte

introduiex el nom correcte del compte que fa referència al registre del fet comptable
1. compra de mercaderies a crèdit 10.00010.000 a 10.000
2.compra de mercaderies 20% efectiu la resta a crèdit10.000a 2.000
a 8.000
3. venda mercaderies a crèdit 15.00015.000a15.000
4. venda de mercaderies 30% a crèdit la restaa través del banc 30.0009.000a30.000
21.000a
5. cobrem d'uns clients 22.000 a través del banc22.000a22.000
6. Rebem 50.000 d'un deute que ens ha concedit la Caixa de Pensions a retornar en 10 anys50.000a50.000
7.paguem una compra ajornada per valor de 21.000 en efectiu21.000a21.000
8. comprem una màquina nova pel 16.000, deixem a deure16.000a16.000
9. decidim pagar unes lletres amb venciment dia d'avui per valor de 3.000 a través del banc on estan domiciliades3.000a3.000
10. cobrem d'hisenda 1.000 pendent d'va pel banc1.000a1.000
11. Paguem el deute a la seguretat social 4.000 pel banc4.000a4.000
12. paguem el lloguer de la nau industial 2.000 en efectiu2.000a2.000
13. cobrem 300 per actuar com a comissionistes en efectiu300a300
14.retornem mercaderies comprades a crèdit per 12.00012.000a12.000
15.transformen drets a cobrar per 1.000 en lletres a 30 dies1.000a1.000