SELECCIONAR INGRESSOS O DESPESES D'EXPLOTACIÓ O FINANCERS

colocar les respostes de la dreta arrosegant-les fins a l'esquerra