RELACIONAR COMPTE AMB MASSA PATRIMONIAL (PASSIU I PATRIMONI NET)

RELACIONAR ELS COMPTES AMB LA SEVA CONDICIÓ DE FIX O CIRCULANT O PATRIMONI NET

colocar les respostes de la dreta arrosegant-les fins a l'esquerra