RELACIONAR COMPTE AMB MASSA PATRIMONIAL

RELACIONAR ELS COMPTES AMB LA SEVA CONDICIÓ DE FIX O CIRCULANT

colocar les respostes de la dreta arrosegant-les fins a l'esquerra