DIFERENCIAR ACTIU, PASSIU O PATRIMONI NET

SELCCIONAR LA REPOSTA CORRECTA