http://jpurti.wordpress.com © 2012


EINES EDUCATIVES:

Legislació

En aquesta pagina podem trobar tot un seguit de material creat i recopilat per Josep Purti per iniciar-nos en el món de les Lleis, LA LEGISLACIÓ

Podeu accedir a diferents apartats, un d'INTRODUCCIÓ A LA LLEI GENERAL TRIBUTARIA, un ALTRE apartat ens introduirem en el DRET FISCAL poden estudiar els diferents impostos IVA, IRPF I IMPOST DE SOCIETAT. I un tercer apartat on es recull el DRETLABORAL.
Accediu a l apart teòrica i als exercicis. Estudieu i practiqueu.


"El seguiment d'aquests de la teoria i els exercicis permetran introduir-nos en la part LEGAL DEL SIMPOSTOS de forma facil, entenedora i entretinguda."

Josep Purti
jpurti@xtec.cat