CONFECCIONAR ASSENTAMENT LIQUIDACIÓ IVA

Exercici d'omplir forats IVA

Omple tots els forats, després pitja "Comprovar" per comprovar les teves respostes. També pots pitjar al botó "?" per aconseguir ajuda. Si demanes ajuda perdràs punts. Vés alerta!
Una empresa durant el trimestre ha realitzat operacions de compra, suportant un iva del 18% (472018) de 150.000 un iva del 4% (472004) de 25.000.
Pel que fa a les vendes hem rebut el llistat de facutures amb un iva repercutit del 18% (477018) de 123.000 i del 8% (477008) de 50.000.

Confecciona l'assentament de liquidació d'iva corresponent al trimestre:
(les quantitats amb separador de milers. Els comptes amb 6 dígits. En el cas que sigui H.P deutora o creditora per IVA en l'altre compte posar 000000 i quantitat posar 0000)

quantitat codi a codi quantitat
a
a
a