confeccionar la liquidació d'iva

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Una empresa durant el trimestre ha realitzat operacions de compra, suportant un iva del 18% (472018) de 150.000 un iva del 4% (472004) de 25.000.
Pel que fa a les vendes hem rebut el llistat de facutures amb un iva repercutit del 18% (477018) de 123.000 i del 8% (477008) de 50.000.

ens demanen:
1.Quant iva hem cobrat en total?
2.Quant iva hem pagat en total?

3.Quant ens haurà de pagar hisenda? en quin compte quedarà comptabilitzat (amb 6 digits)?
4.Quant ens haurà de cobrar o deixar a compensar d'hisenda? en quin compte quedarà comptabilitzat (amb 6 digits)?