CLASSIFICAR ELS COMPTES

exercici amb una resposta correcte

selcciona la reposta correcte